Inkubátor előminősítési eljárásrend

 1. Jelen eljárásrend célja

Jelen eljárásrend célja, hogy szabályozza a SEED Alapítvány által a GINOP 1.1.1.-18 kódszámú „Vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása” c. pályázati kiírásban meghatározott inkubátor előminősítési folyamat lebonyolítását.

 1. Az előminősítési eljárás érintettjei

Az eljárásrend érintettjei:

 • az előminősítésre jelentkező vállalkozások (a GINOP 1.1.1.-18 Felhívás 4.1. „Támogatást igénylők köre” pontjában felsorolt szervezeti formákba tartozó szervezetek valamelyike), mint támogatást igénylő inkubátorok,
 • ITM Vállalkozásfejlesztési Főosztály, mint a pályázati kiírásban illetékes szakpolitikai szervezet,
 • GINOP Irányító Hatóság, mint a meghirdetett pályázati kiírások és központi programok végrehajtását, irányítását végző hatóság,
 • inkubátorokkal foglalkozó szakmai érdekképviseleti és szakmai szervezetek,
 • ágazati szakmai szervezetek, mint a specializálódott ipari inkubátorok célzott szakmai minősítésében közreműködő szakértő szervezetek.
 1. Az előminősítési eljárás célja

Az előminősítési eljárás célja, hogy a GINOP 1.1.1.-18 pályázati kiírásra támogatási kérelmet benyújtani szándékozó inkubátorok közül kiválassza azokat, akik megfelelnek egy meghatározott szakmai és üzleti minimum követelménynek.

 1. Az előminősítés kezdeményezésének módja

Az előminősítési eljárást a www.inkubatorminosites.seed.hu oldalon található online kérdőív kitöltésével kell kezdeményeznie a jelentkezőnek. Az online felület publikus, bármely mikro-, kis-, és középvállalkozás kezdeményezheti az előminősítést a kérdőív kitöltésével.

 1. Az előminősítési online kérdőív használata

Az előminősítésre jelentkezőknek először regisztrálniuk kell a www.inkubatorminosites.seed.hu oldalon, majd a kapott kóddal belépve megkezdhetik az előminősítési kérdőív kitöltését. A kitöltést bármikor félbeszakíthatják, a portál menti a rögzített adatokat és az ismételt bejelentkezés után onnan folytatható a kitöltés, ahol abbahagyta.

 

Amikor a pályázó minden szükséges mezőt kitöltött és minden kért csatolmányt feltöltött, illetve bejelölte az összes olyan „checkbox-ot”, amellyel igazolta, hogy megismerte és tudomásul vette a Felhívás különböző feltételeit, a kitöltés befejezéseként a „Beküldés” gombra kattintva lezárhatja a folyamatot. Ezután az értékelés megkezdéséig már nem tudja szerkeszteni a kérdőív adatait.

 1. Folyamatos helpdesk segítség a pályázóknak

Az online felület kezdő lapján egy általános szöveges tájékoztató, illetve a pályázati kiírás teljes szövegére mutató külső linken kívül rendelkezésre áll egy „Segítség kérése” gomb, amely egy üzenet kitöltő adatlapra vezet, ahol a pályázó írásos formában felteheti a kérdését. A beküldött kérdésről a pályázó automatikus email értesítést kap.

 

A rögzített kérdéseket a portál a SEED Alapítvány kijelölt szakembereihez juttatja el, akik 2 munkanapon belül írásban megválaszolják azokat. A beérkezett pályázói kérdéseket és a rájuk adott válaszokat egy dokumentumba rendezi a SEED kapcsolattartó szakembere, és rendszeresen megosztja azt a pályázati kiírásban érintett két külső érdekelt (a szakpolitikai felelős és az irányító hatóság) képviselőjével.

 1. A beérkező adatlapok elérése, előzetes felülvizsgálata

Minden egyes kitöltött és beküldött kérdőívről a SEED Alapítvány kijelölt szakembere email értesítést kap, amely alapján kiadja azokat felülvizsgálatra az előminősítés előkészítését végző inkubációs szakértőknek.

 

A kitöltött kérdőíveket a megbízott inkubációs szakértők az alábbi módokon érhetik el:

 • egyrészt a portálba történő bejelentkezés után táblázatos formában láthatóak a beérkezett kérdőívek egyes pontjaira adott válaszok,
 • másrészt a portálon áttekinthetőek egyenként is a kérdőívekre adott szöveges válaszok, külön aloldalakon,
 • harmadrészt le is tölthetőek PDF file-ként a kérdőívekre adott válaszok, amelyek a lábrészben tartalmazzák a kitöltés időbélyegét.

A szakértők első feladata egy előzetes felülvizsgálat, amely a kitöltött kérdőív adattartalmának ellenőrzéséből, a hiányosságok, belső ellentmondások, elütések kiszűréséből áll. Az előzetes felülvizsgálat célja, hogy minden pályázó lehetőséget kapjon hiánypótlásra, melynek keretében a kérdőív kitöltését pontosíthatja.

 1. Hiánypótlás

Amennyiben a szakértők azt szükségesnek látják, úgy jelzik azt a SEED Alapítvány kijelölt szakemberének, aki felveszik a kapcsolatot azon kitöltőkkel, akiknek a kérdőíve hiányos, vagy nem volt egyértelmű.

 

A hiánypótlásra történő felszólítás mindig írásban, a talált hibák, hiányosságok, nem egyértelmű pontok felsorolásából áll. A hiánypótlásra 5 munkanap áll rendelkezésére a pályázóknak. A hiánypótlási kérés kiküldésével egyidejűleg az informatikai felületen „újranyitásra” kerül a pályázó kérdőíve, így belépve újból módosítani tudja a benne szereplő adatokat, illetve csatolmányokat.

 

A pályázók a hiánypótlás befejeztével újból lezárják a pályázatukat a „Beküldés” gombra történő kattintással, amelyről a SEED Alapítvány kijelölt szakembere azonnal értesítést kap. A pályázat ekkor már kiadható a felkért inkubációs szakértőknek az előminősítés elvégzésére. Az eljárás során hiánypótlásra egyszer van lehetőség. 

 1. Szakértői véleményezés, pontozás

Egy beérkezett pályázatot a SEED Alapítvány által felkért, minimum két inkubációs szakértőknek kell függetlenül véleményezni, az alábbi szempontok és adható maximális pontszámok szerint:

 

Bírálati szempont

Adható pontszám

A pályázó szakmai felkészültsége

15

 • Általános vállalkozásfejlesztési képzési és tanácsadási tapasztalat (0-5 pont)

 

 • Vállalkozásindítási és korai fázisú inkubációs tapasztalat (0-5 pont)

 

 • Vállalkozói inkubátor üzemeltetési tapasztalat (0-5 pont)

 

A pályázó meglévő személyi és tárgyi erőforrásai

15

 • Inkubációs tevékenységhez szükséges alap infrastruktúra megléte (0-5 pont)
  • virtuális inkubátor esetén virtuális szolgáltató rendszer,
  • inkubátorház esetén szolgáltató központ,
  • ipari inkubációs központ esetén szolgáltató központ, műhelyek, laborok, raktárak, stb.

 

 • Az inkubációs szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi erőforrások megléte (0-5 pont)
  • vállalkozásindítási szolgáltatásokat nyújtó szakemberek,
  • általános vállalkozásfejlesztési tanácsadásokat nyújtó szakemberek,
  • speciális tanácsadásokat nyújtó szakemberek.

 

 • Az inkubációs tevékenység szervezéséhez és irányításához szükséges személyi erőforrások megléte (0-5 pont)
  • inkubátor menedzser,
  • ingatlan üzemeltetési szakember,
  • virtuális inkubátor esetén rendszerüzemeltető szakember,
  • ipari inkubációs központ esetében a kínált technológiákhoz és berendezésekhez értő üzemeltető szakember

 

A pályázó meglévő együttműködései

10

 • Térségi önkormányzatokkal, kormányzati háttérintézményekkel meglévő együttműködések (0-2 pont)

 

 • Felsőoktatási együttműködések (0-2 pont)

 

 • Innovációs-, tudástranszfer-, és K+F tartalmú meglévő együttműködések (0-2 pont)

 

 • Ipari és nagyvállalati meglévő együttműködések (0-2 pont)

 

 • Vállalkozásfejlesztési piaci szolgáltatókkal meglévő együttműködések (0-2 pont)

 

A tervezett inkubációs szolgáltatások megfelelősége

15

 • A tervezett vállalkozásindítási és korai fázisú inkubációs szolgáltatások teljeskörűsége és megfelelősége (0-5 pont)

 

 • A tervezett általános vállalkozásfejlesztési képzési és tanácsadási szolgáltatások teljeskörűsége és megfelelősége (0-5 pont)

 

 • A tervezett speciális szolgáltatások teljeskörűsége és megfelelősége (0-5 pont)
  • virtuális inkubátoroknál a virtuális térben történő együttműködést segítő szolgáltatások,
  • az inkubátorházak esetében a különböző irodai és telephely szolgáltatások,
  • ipari inkubációs központok esetében az ipari tevékenységet támogató műszaki-technológiai szolgáltatások.

 

A tervezett fejlesztés megfelelősége

15

 • A tervezett fejlesztés piaci megalapozottsága, megvalósíthatósága (0-5 pont)

 

 • A tervezett fejlesztés üzleti fenntarthatósága (0-5 pont)

 

 • A tervezett fejlesztés költségvetésének pénzügyi megalapozottsága (0-5 pont)

 

A tervezett személyi és tárgyi erőforrások megfelelősége

15

 • Inkubációs tevékenységhez tervezett alap infrastruktúra megfelelősége (0-5 pont)

 

 • Az inkubációs szolgáltatások nyújtásához tervezett személyi erőforrások megfelelősége (0-5 pont)

 

 • Az inkubációs tevékenység szervezéséhez és irányításához tervezett személyi erőforrások megfelelősége (0-5 pont)

 

A tervezett együttműködések megfelelősége

15

 • A tervezett önkormányzati, kormányzati együttműködések megfelelősége (0-3 pont)

 

 • A tervezett felsőoktatási-, innovációs-, tudástranszfer-, és K+F tartalmú együttműködések megfelelősége (0-3 pont)

 

 • Az ipari és nagyvállalati tervezett együttműködések megfelelősége (0-3 pont)

 

 • A vállalkozásfejlesztési piaci szolgáltatókkal tervezett együttműködések megfelelősége (0-3 pont)

 

 • A tervezett együttműködések szinergiájának megfelelősége (0-3 pont)

 

ÖSSZESEN:

100

 

Amennyiben olyan ipari inkubációs központ létrehozására irányuló pályázat kerül benyújtásra, amely egy iparágra kíván koncentrálni, úgy a szakértői véleményezésbe bevonásra kerül az adott ágazat iparági érdekképviseleti szakmai szövetségének képviselője is olyan módon, hogy számára az érintett pályázat kivonata megküldésre kerül előzetes véleményezés céljából. Ezen esetben a szakmai szövetség képviselője tanácskozási jogkörrel meghívásra kerül az adott pályázatról döntő előminősítési bizottsági ülésre is (lásd a következő pontot).

 

A felkért szakértők az egyes pályázatok áttekintése után a fenti szempontrendszer alapján elkészítik rövid szöveges véleményüket a pályázatról, és megadják az egyes szempontok szerint javasolt pontszámokat.

 1. Az előminősítési döntést meghozó bizottság működése

A SEED Alapítvány az előminősítési döntést a felkért inkubációs szakértők előzetes véleményezése alapján egy bizottsági ülés keretében hozza meg. Az előminősítési bizottság tagjai:

 

Szavazati joggal rendelkező személyek:

 • A SEED Alapítvány ügyvezető igazgatója – a bizottság elnöke,
 • A SEED Alapítvány által felkért inkubációs szakértők (3 fő),
 • A Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének képviselője (2 fő).

Tanácskozási joggal meghívottak köre:

 • Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztályának szakpolitikai képviselője,
 • GINOP Irányító Hatósága, a GINOP 1.1.1.- 18 pályázati felhívás kiírója
 • Iparági szakmai érdekképviseleti szövetség szakmai képviselője (amennyiben olyan ipari inkubációs központ pályázatot tárgyal a bizottság, amely egy iparágra tervez szakosodni).

Az előminősítési bizottságot a SEED Alapítvány ügyvezető igazgatója hívja össze. A felkért inkubációs szakértők előzetesen elkészített és megküldött szöveges értékeléseiket, illetve pontozásaikat a SEED Alapítvány kijelölt szakembere összesíti és egy írásos előterjesztésben foglalja össze a bizottság tagjainak számára, amely a bizottsági ülésen bemutatásra kerül.

 

A bizottsági ülésen a résztvevők egyenként megvitatják a beérkezett pályázatokat és a szakértők által készített értékeléséket, és egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntését. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnöke szavazata dönt. A 100 adható pontból minimum 50 pontot elérő pályázók kaphatnak „Megfelelt” minősítést.

 1. A pályázók kiértesítése az eredményről

A pályázók számára a bizottsági döntést követő 2 munkanapon belül a SEED Alapítvány képviselője kiküldi az előminősítés eredményét egy nyilatkozat formájában, amely tartalmazza az előminősítés eredményét. Az elutasított pályázók számára kiküldött értesítésben az elért pontszámon kívül egy rövid szöveges indoklásban is összefoglalásra kerülnek az elutasítás fő okai.

 1. Az eredmények továbbítása a külső érdekelt feleknek

A bizottsági döntést követően 2 munkanapon belül az eredmények az alábbi módon kerülnek átadásra a pályázatban közvetlenül érintett külső érintett feleknek, vagyis az ITM és a PM illetékes szakembereinek:

 • Egy összefoglaló lista a beérkezett előminősítési kérelmekről, megjelölve a kérelmek sorsát (elutasítva, megfelelt). A listában csak a pályázó cég neve, a tervezett inkubátor típusa és a tervezett támogatási összeg szerepel.
 • A pozitív minősítést kapott pályázatok teljes anyaga (a kérdőívre adott szöveges válaszok és a csatolmányok) PDF-ben, a lábrészben a benyújtási időpontot mutató időbélyeggel.
 • A pozitív minősítést kapott pályázók számára kiadott „Megfelelt” nyilatkozat aláírt, scannelt változata PDF-ben.
 1. Az összegyűjtött adatok tárolása, kezelése

A SEED Alapítvány a GDPR szabályok és elvek betartásával kezeli a gyűjtött és tárolt adatokat.